Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5 : ~ を ~ :chỉ đối tượng của hành động

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 : ~ を ~ :chỉ đối tượng của hành động

~ を ~ :chỉ đối tượng của hành độngc

Giải thích:
Trợ từ 「を」được dùng biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ

Ví dụ:

1. 水を飲みます。
Mizu o nomimasu.
Tôi uống nước

2. 日本語を勉強します。
Nihongo o benkyou shimasu.
Tôi học tiếng Nhật

3. 音楽を聞きます.
Ongaku o kikimasu.
Tôi nghe nhạc

Chú ý:
Phát âm của 「を」giống 「お」. Chữ 「を」 duy nhất chỉ được dùng làm trợ từ