Home / Học tiếng Nhật / Phân biệt うちに、あいだに、さいちゅうに

Phân biệt うちに、あいだに、さいちゅうに

Phân biệt うちに、あいだに、さいちゅうに
Phân biệt うちに、あいだに、最中に cực kì dễ hiểu

Xem thêm bài:
Phân biệt 「こと」 và 「の」
Phân biệt うち và いえ trong tiếng Nhật