Home / Cuộc sống ở Nhật / Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật

Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật

Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật
(Song ngữ Nhật – Việt)

Với các bạn thực tập sinh đang muốn hay đã sang sống ở Nhật thì việc học những kỹ năng là rất quan trọng.
Sau đâu cùng chia sẻ với các bạn cuốn cách hướng dẫn thực tập sinh những kỹ năng sống ở Nhật.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF