Home / Học tiếng Nhật / Sổ tay thông tin y tế dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản

Sổ tay thông tin y tế dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản

Sổ tay thông tin y tế dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản
(Tài liệu Song ngữ Nhật – Việt)

Để giúp cung cấp thêm thông tin, tài liệu học tập cho các bạn đang học tiếng Nhật hay muốn sang nhật cùng gửi đến các bạn tài liệu Sổ tay thông tin y tế dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản.
Với tài lệu này bạn sẻ học được nhiều từ vựng tiếng Nhật cần thiết và kiến thức hay.

Cuốn sổ này là nhằm giúp cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Tochigi có thể an tâm trong việc đi khám bệnh hàng ngày, cũng như tìm hiểu thêm về các dịch vụ y tế khi xảy ra thiên tai.

Download Tài liệu “Sổ tay thông tin y tế dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản” : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *