Home / Học tiếng Nhật / Tài Liệu Ôn Thi Kỹ Năng Đặc Định Ngành Điều Dưỡng ở Nhật Bản PDF

Tài Liệu Ôn Thi Kỹ Năng Đặc Định Ngành Điều Dưỡng ở Nhật Bản PDF

Tài Liệu Ôn Thi Kỹ Năng Đặc Định Ngành Điều Dưỡng ở Nhật Bản
(Tài liệu tiếng Việt – Nhật)
Tài liệu ôn thi Tokutei ngành điều dưỡng


Dưới đây là Full bộ tài liệu kỳ thi kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng, hộ lý, chăm sóc chuẩn nhất được hiệp hội chuyên viên chăm sóc phúc lợi Nhật Bản biên soạn.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y Tế – Điều Dưỡng
Từ vựng tiếng Nhật trong công việc