Home / JLPT N3 / Tài liệu luyện thi tiếng Nhật N3 Từ vựng – Chữ Hán

Tài liệu luyện thi tiếng Nhật N3 Từ vựng – Chữ Hán

Tài liệu luyện thi tiếng Nhật N3 Từ vựng – Chữ Hán
日本語能力試験直前対策 文字・語彙3級
Chokuzen Taisaku Moji Goi 3 kyuu

Cùng gửi đến các bạn tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 3. Tài liệu gồm 15 đề thi và có đáp án.
NGUỒN EDIT – RETOUCH : Càng Minh Mẫn
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình ôn thi JLPT N3.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp Mondai 4 – Choukai N3 JLPT 2010 – 2021
Luyện Thi 20 Nichi De Goukaku N3 PDF