Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng
【建設作業員の安全教科書】
(Song ngữ Nhật – Việt)

Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu tiếng Nhật về An toàn lao động đối với công nhân xây dựng.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download: PDF

Xem thêm:
Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng sống ở Nhật
Tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại PDF