Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~てから: Sau khi ~

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~てから: Sau khi ~

Mẫu ngữ pháp N5: ~てから: Sau khi ~

Cấu trúc:
V1て + から、V2

Ý nghĩa: Sau khi…

Giải thích:
Mẫu câu này dùng để biểu thị rằng hành động ở động từ 2 được thực hiện sau khi hành động ở động từ 1 kết thúc. Thời của câu do thời của động từ cuối quyết định.

Ví dụ:

1. 夏休みになってから一度も学校に行っていない。
Natsuyasumi ni natte kara ichido mo gakkō ni itte inai.
Từ khi nghỉ hè tôi chưa lần nào đến trường

2. この資料を見てから、返事してください。
Kono shiryou wo mite kara, henji shite kudasai.
Sau khi bạn xem xong tài liệu này, hãy trả lời cho tôi nhé.

3. 国へ帰ってから、大学で働きます。
Kuni e kaette kara, daigaku de hatarakimasu.
Sau khi về nước tôi làm ở trường đại học

4. 授業が終わってから,スーパーへ行きました。
Jugyō ga owatte kara, sūpā e ikimashita.
Sau khi buổi học kết thúc tôi đã đi siêu thị