Home / Ngữ pháp N4 / Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~てくれる: Làm cho ~

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: ~てくれる: Làm cho ~

Mẫu ngữ pháp N4: ~てくれる: Làm cho ~

Cấu trúc:
Vて + くれる
Vて + くれました

Ý nghĩa: Cho, Làm cho ~, làm hộ (mình) ~

Giải thích:
Diễn tả ai đó làm việc gì đó cho mình, hộ mình.

Ví dụ:

1. 鈴木さんが自転車を修理してくれました。
Suzuki-san ga jitensha o shūri shite kuremashita.
Anh Suzuki đã sửa xe đạp giúp cho tôi.

2. 父は私に新しい自転車を買ってくれました。
Chichi wa watashi ni atarashī jitensha o katte kuremashita.
Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp mới

3. あなたは私を手伝ってくれませんか?
Anata wa watashi o tetsudatte kuremasen ka?
Bạn có thể giúp tôi một tay được không?

4. いつ私のお金を返してくれるのですか?
Itsu watashi no okane o kaeshite kureru nodesu ka?
Khi nào bạn trả tiền cho tôi?

Chú ý:
Người nhận chỉ có thể là ngôi thứ nhất ( tôi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *