Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~ てはいけません ~: Không được làm ~

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~ てはいけません ~: Không được làm ~

Mẫu ngữ pháp N5: ~ てはいけません ~: Không được làm ~

Cấu trúc: Vて + はいけません

Ý nghĩa: Không được phép làm gì

Giải thích:
Mẫu câu này biểu thị ý nghĩa “cấm” hay “không được” làm một việc gì đó.
Dùng để trả lời cho câu hỏi [ Động từ thểてもいいですか?]

Ví dụ:

1. ここで車に止めてはいけません。駐車禁止ですから。
Koko de kuruma ni tomete wa ikemasen. Chuusha kinshidesukara.
Không được đậu xe ở đây. Vì đây là khu vực cấm đậu xe.

2. テストの時、辞書を使ってはいけません。
Tesuto no toki, jisho o tsukatte wa ikemasen.
Khi làm bài thi, không được phép sử dụng từ điển.

3. ここでタバコを吸ってはいけませんか?
Koko de tabako o sutte wa ikemasen ka?
Tôi hút thuốc ở đây có được không?

いいえ。吸ってはいけません。
iie. Sutte wa ikemasen.
Không, không được hút

Chú ý:
Đối với câu hỏi [ Động từ thểてもいいですか?], khi muốn nhấn mạnh câu trả lời không được thì có thể lược bỏ [ Động từ thểては] mà chỉ trả lời là [ いいえ, いけません」Cách trả lời này không dùng với người trên

先生、ここで話してもいいですか?
Sensei, koko de hanashite mo ii desu ka?
Thưa cô, chúng em nói chuyện ở đây có được không?

いいえ、いけません。
iie, ikemasen.
Không, không được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *