Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại PDF

Tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại PDF

Tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại PDF
貿易実務

Tiếng Nhật thương mại là một chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ Nhật liên quan tới lĩnh vực thương mại, kinh doanh, đặc biệt là đặt trong mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Tài liệu Tiếng Nhật Thương Mại cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các bạn đang làm trong lĩnh vực Kinh Doanh, Thương mại,…
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Phân biệt các mẫu ngữ pháp trong tiếng Nhật