Home / Học tiếng Nhật / [PDF] Tiếng Nhật trong đời sống (Tập 2)

[PDF] Tiếng Nhật trong đời sống (Tập 2)

[PDF] Tiếng Nhật trong đời sống (Tập 2)
(Song ngữ Nhật – Việt)

Tài liệu học tiếng Nhật cơ bản sơ cấp.
Sách Tiếng Nhật trong đời sống là giáo trình cung cấp năng lực giao tiếp tiếng Nhật cơ bản cần thiết cho người nước ngoài trong đời sống và công việc tại Nhật Bản.

Sách Phù hợp cho việc học tập tiếng Nhật cơ bản ở trình độ sơ cấp (A2) để sinh sống và làm việc
tại Nhật Bản, có ích cho người có nhu cầu tham dự Japan Foundation Test for Basic Japanese (JF T-Basic).

Download: PDF

Xem thêm:
[PDF] Tiếng Nhật trong đời sống (Tập 1)
Tổng hợp Kanji N5