Home / Từ vựng N2 / Tổng hợp Động Từ ghép N2

Tổng hợp Động Từ ghép N2

Tổng hợp Động Từ ghép N2
Trong bài này cùng gửi đến các bạn tổng hợp những động từ ghép trong tiếng Nhật N2.
Cảm ơn Banana chan đã chia sẻ.

Xem thêm:
Tổng hợp Tính từ N2 thường dùng
Tổng hợp Đông từ N2 phải nhớ – Phần 1