Home / Học tiếng Nhật / Tổng hợp từ Tượng Hình Tưởng, Thanh trong tiếng Nhật

Tổng hợp từ Tượng Hình Tưởng, Thanh trong tiếng Nhật

Tổng hợp từ Tượng Hình Tưởng, Thanh trong tiếng Nhật
Trong bài nay cùng gửi đến các bạn tổng hợp từ tượng hình, tượng thanh trong tiếng Nhật.
Trong tài liệu này liệt kê các từ tượng hinh, tượng thanh thường xuất hiện và có các ví dụ đi kèm.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF