Home / Từ vựng N1 / Tổng hợp từ vựng MimiKara Oboeru N1

Tổng hợp từ vựng MimiKara Oboeru N1

Tổng hợp từ vựng MimiKara Oboeru N1

Tổng hợp1170 từ vựng tiếng Nhật N1 được trích từ giáo trình Mimikara oboeru N1.
Bộ giáo trình Mimikara oboeru n1 goi (từ vựng) bao gồm 14 bài học với khoảng 1170 từ vựng tiếng Nhật ở trình độ N1,
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập.

Từ vựng MimiKara Oboeru N1: PDF