Home / Từ vựng N1 / Từ đồng nghĩa N1

Từ đồng nghĩa N1

Từ đồng nghĩa N1
Trong bài nay cùng gửi đến các bạn danh sách từ đồng nghĩa trong tiếng Nhật cấp độ N1.
Chúc các bạn học tốt.

Download tài liệu: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *