Home / Từ vựng N2 / Từ đồng nghĩa N2 PDF

Từ đồng nghĩa N2 PDF

Từ đồng nghĩa N2
未来へ類義語N2 – Từ Gần Nghĩa N2
Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng đồng nghĩa trong tiếng Nhật N2.
Nhưng từ vựng gần nghĩa N2 này thường xuất hiện trong các kỳ thi JLPT, chính vì thế mà việc học những từ này là rất cần thiết.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng Soumatome N2