Home / Học tiếng Nhật / Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Cuốn sách “Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu” của tác giả Henlen Gilhooly biên soạn được xem là giáo trình đầy đủ và hoàn chỉnh nhất về việc phát triển kỹ năng đọc viết một cách toàn diễn cho người mới bắt đầu.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật về các loại biển báo, biểm cấm
Mẫu câu tiếng Nhật thông dụng khi làm thêm tại quán (ARUBAITO)