Home / Kanji N1 / 140 Từ KANJI trong MONDAI 2 – JLPT N1 năm 2018 – 2021

140 Từ KANJI trong MONDAI 2 – JLPT N1 năm 2018 – 2021

140 Từ KANJI trong MONDAI 2 – JLPT N1 năm 2018 – 2021
TỪ VỰNG DỄ NHẦM , THUỘC 4 ĐÁP ÁN CỦA MONDAI 2 JLPT CÁC NĂM 7/2010 – 7/2021 – JLPT N1
140 từ KANJI trong MONDAI 2 – JLPT N1 đã từng xuất hiện trong tất cả các năm 2010 – 2021
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF