Home / Từ vựng N3 / Từ vựng MimiKara Oboeru N3 – Unit 6

Từ vựng MimiKara Oboeru N3 – Unit 6

Từ vựng MimiKara Oboeru N3 – Unit 6

No. Katakana Romaji Meaning
511 クラスメート Kurasumēto bạn cùng lớp
512 グループ Gurūpu nhóm
513 チーム Chiimu đội
514 プロフェッショナル Purofesshonaru chuyên nghiệp
515 アマチュア Amachua nghiệp dư
516 トレーニング Torēningu đào tạo
517 マッサージ Massāji mát xa
518 アドバイス Adobaisu khuyên
519 アイデア/アイディア Aidea /aidia ý tưởng
520 トップ Toppu top
521 スピード Supīdo tốc độ
522 ラッシュ Rasshu giờ cao điểm
523 バイク Baiku xe máy
524 ヘルメット Herumetto mũ bảo hiểm
525 コンタクトレンズ Kontakutorenzu kính áp tròng
526 ガラス Garasu kính, thủy tinh
527 プラスチック Purasuchikku nhựa
528 ベランダ Beranda ban công
529 ペット Petto thú cưng
530 ベンチ Benchi ghế bành
531 デザイン Dezain thiết kế
532 バーゲンセール Bāgensēru sale, giảm giá
533 パート paato làm thêm
534 コンビニエンスストア Konbiniensusutoa cửa hàng tiện ích
535 レジ Reji máy tính tiền
536 レシート Reshīto hóa đơn
537 インスタント Insutanto ăn liền
538 ファストフード Fasutofūdo đồ ăn nhanh
539 フルーツ Furūtsu trái cây
540 デザート Dezāto tráng miệng
541 インターネット Intānetto internet
542 チャイム Chaimu chuông
543 アナウンス Anaunsu thông báo
544 メッセージ Messēji tin nhắn
545 パンフレット Panfuretto tờ rơi
546 カード Kādo card, thẻ
547 インタビュー Intabyuu phỏng vấn
548 アンケート Ankēto tờ câu hỏi
549 データ Deeta dữ liệu
550 パーセント paasento Tỉ lệ phần trăm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *