Home / Từ vựng N1 / Từ vựng N1 được trích từ sách Tettei Toreeningu N1

Từ vựng N1 được trích từ sách Tettei Toreeningu N1

Từ vựng N1 được trích từ sách Tettei Toreeningu N1
Tettei Toreeningu N1 Moji Goi – 日本語能力試験 徹底トレーニング N1文字語彙 – sách tiếng Nhật dành cho những Bạn ôn luyện từ vựng N1. Sách tổng hợp những từ vựng và kanji thường xuất hiện trong đề thi JLPT N1.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF