Home / Từ vựng tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Giàn Giáo Xây Dựng

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Giàn Giáo Xây Dựng

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Giàn Giáo Xây Dựng
枠組足場専門用語

Với các bạn đang học tiếng Nhật và muốn đi XKLĐ ở Nhật Bản chuyên về ngành Xây Dựng, thì đây là tài liệu có thể hữu ích với các bạn.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật các nghề liên quan đến xây dựng – Phần 1
Từ vựng tiếng Nhật về Địa Điểm