Home / Từ vựng N1 / Từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm

Từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm

Từ vựng tiếng Nhật có trong JLPT N1 các năm

Để giúp các bạn học và ôn thi JLPT N1 có thêm tài liệu học tập, cùng gửi đến các bạn, tổng hợp từ vựng tiếng Nhật có trong đề thi JLPT N1 các năm.
Tài liệu được biên tập bởi: Hong Hong – Ngô Linh – Maruko Shourai
Hy vong với bộ từ vựng này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng Mimi kara oboeru N1