Home / Từ vựng tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật khi bị thương

Từ vựng tiếng Nhật khi bị thương

Từ vựng tiếng Nhật khi bị thương
Trong bài này chúng ta cùng học về những từ vựng tiếng Nhật khi bị thương và liên quan đến sức khỏe.

Từ vựng tiếng Nhật về sức khỏe

Xem thêm:
Những mẫu câu đi khám bệnh tiếng Nhật thông dụng
Từ vựng tiếng Nhật về bệnh tật