Home / Từ vựng tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật về các loại chi phí

Từ vựng tiếng Nhật về các loại chi phí

Từ vựng tiếng Nhật về các loại chi phí
Tổng hợp các từ vựng tiếng Nhật thường gặp về các loại chi phí

Xem thêm:
Mẫu câu tiếng Nhật thông dụng khi làm thêm tại quán (ARUBAITO)
Từ vựng tiếng Nhật về đồ dùng gia đình