Home / Học tiếng Nhật / Ý nghĩa và cách sử dụng trợ từ 「と」

Ý nghĩa và cách sử dụng trợ từ 「と」

Ý nghĩa và cách sử dụng trợ từ 「と」

Câu「参加者は10人と少ないです。」có bạn dịch là: “Người tham gia ít hơn 10 người”, “Người tham gia ít và 10 người “,..
Chỉ với 1 câu ngắn mà có rất nhiều cách dịch và hiểu khác nhau. Vậy cách dịch nào là đúng thì mình phải lội ngược về bản chất ý nghĩa của trợ từ đó. Và hôm nay là trợ từ 「と」nhé cả nhà.

📝 Trợ từ 「と」chủ yếu có 5 cách sử dụng bên dưới.
🍓 1.作用の相手、共同者を表わす: người cùng làm, đối tác của hành động. Ở ý nghĩa này trợ từ と thường hay được dịch là “Với, và”
– 友達と話す。
Nói chuyện với bạn

– 私は彼氏と日本語を勉強します。
Tôi học tiếng Nhật cùng với người yêu.

🍓 2. 比較の対象をあらわす: Biểu thị đối tượng so sánh. Thường được dịch là “ Và” ” Với”
– 日本 と ベトナム と どちらが大きいですか。
Nhật Bản và Việt Nam nước nào lớn hơn?

– 彼は父と似ている.
Anh ấy giống với bố

🍓 3. 動作、作用、思考、状態の内容・引用: Nội dung của trạng thái, suy nghĩ, hành động hay trích dẫn một nội dung. Ở ý nghĩa này trợ từ と thường được dịch là “Rằng “ Hay と nội dung. Tức là bên trong chứa 1 nôi dung bổ nghĩa cho đằng sau と.
– 日本人が厳しいと思います。
Nghĩ rằng ra ngừơi Nhật nghiêm khắc.

– [こんにちは。」と言った。
Nói rằng là ” Chào buổi trưa”.

🍓 4 . 変化結果: Kết quả của sự biến đổi
– 心配事が事実となる.
Việc lo lắng sẽ trở thành sự thực.

– 氷が水となる。
Đá trở thành nước( đá tan thành nước)

🍓 5. ある事態が必ず起こるための条件. 仮定を提示する: Biểu thị một giả định hay một điều kiện của để một sự việc sảy ra. Ở ý nghĩa này chúng ta hay xem như đây là một ngữ pháp và dịch là: ‘khi mà, nếu mà, hễ mà,…”
– この本を読むと睡眠不足になるよ.
Nếu mà đọc quyển sách này thì sẽ thiếu ngủ đấy.

– 左へ行くと トイレだ。
Nếu đi về phía bên phải thì là cái toilet

👉 Trên đây là các nghĩa và cách sử dụng của trợ từ. Vậy theo đó mình có thể phân tích lại câu trên: “参加者は10人と少ないです” là:「と」này không phải là chỉ đối tượng cùng làm, không phải là kết quả biến đổi, không phải là giả sử mà chỉ có thể là chỉ nội dung rằng là thôi( tức là trường hợp số 3)==> Dịch là: Số lượng người tham gia ít (rằng) là 10 người.

Vậy mà có rất nhiều bạn cứ đọc thấy trợ từ 「と」thì mặc định là “VÀ”. Nhưng không có ai đi liệt kê mà lại 1 danh từ và một tính từ cả phải không các bạn? ví dụ: cái bàn và đẹp. Đọc là thấy kì kì liền đúng không?

📍 Để học đọc hiểu tốt bắt buộc mình phải hiểu và chọn nghĩa của trợ từ phù hợp với câu.

Nguồn: Hinxu Tanoshii