Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: 全然~ない :hoàn toàn ~ không.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: 全然~ない :hoàn toàn ~ không.

全然~ない : hoàn toàn ~ không.

Cấu trúc:

全然 + Vない

Giải thích:
Là phó từ biểu thị mức độ.khi làm chức năng bổ nghĩa cho đồng từ thì chúng được đặt trước động từ.
Mẫu câu này được dùng để nhấn mạnh ý phủ định
Mang ý nghĩa hoàn toàn…không, thì luôn đi với câu phủ định.

Ví dụ:

1. お金が全然ありません。
Okane ga zenzen arimasen.
Tôi không có tiền.

2. 全然分かりません
Zenzen wakarimasen
Tôi hoàn toàn không hiểu.

3. 私はお酒を全然飲みません
Watashi wa o sake o zenzen nomimasen
Tôi hoàn toàn không uống rượu.

Chú ý:
「全然」Còn có thể dùng bổ nghĩa cho tính từ

この本は全然面白くないです。
Kono Moto wa zenzen omoshirokunaidesu.
Cuốn sách này không hay chút nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *