Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Với những bạn nào mới bắt đầu học tiếng Nhật thì đây là ngôn ngữ rất khó học nếu các bạn không siêng năng và chăm chỉ học tập. Để giúp các bạn bước đầu học tiếng Nhật thì trang web TiengNhatcoban.net được thành lập giúp các bạn học tập tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao.

Ngoài ra trang web còn là nới chia sẻ kiến thức, phục vụ mọi người học tiếng Nhật, hiểu hơn về con người, đất nước Nhật Bản.

Các tài liệu được tập hợp được chia trên trang được tập hợp, biên tập chính xác nhất giúp người học có thể tìm kiếm và thuận tiện nhất cho quá trinh học tiếng Nhật.

Điều khoản sử dụng
Trang TiengNhatcoban.net là nơi chia sẻ kiến thức, tài liệu học tập, tất cả nội dung trên trang mang tính chất tham khảo và là nơi chia sẻ mở. Trang chia sẻ hoàn toàn miễn phí với mọi người.

Xin cảm ơn.