Home / JLPT N4

JLPT N4

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 5

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 5 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N4, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N4 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。 (Chọn từ tương ứng với chữ được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 4

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 4 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N4, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N4 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ tương ứng với chữ được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 3

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 3 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N4, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N4 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。 (Chọn từ tương ứng với chữ được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 2

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 2 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N4, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N4 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ tương ứng với chữ được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 1

JLPT N4: Bài tập kiểm tra từ vựng 1 Để giúp các bạn làm quen với phần thì JLPT N4, sau đây cùng chia sẻ với các bạn bài tập luyện thi JLPT N4 phần từ vựng. ______のことばはひらがなでどうかきますか。1・2・3・4からいちばんいいものをひとつえらんでください。(Chọn từ tương ứng với chữ được gạch dưới trong các đáp án …

Read More »

Đề Thi JLPT N4 Các Năm

Đề Thi JLPT N4 Các Năm Trong quá trình ôn thi JLPT thì việc học và luyện đề thi JLPT trước đó là việc hết sức cần thiết, giúp bạn có thể đánh giá năng lực của mình. Cùng gửi đến các bạn tổng hợp đề thi JPLT N4 các …

Read More »