Home / Luyện nghe N4

Luyện nghe N4

Luyện nghe hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công việc.

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 10

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 10 Cùng học luyện nghe tiếng Nhật. (1) 電話(社内)… 「電波が悪いので…」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Vì sóng điện thoại kém” script (2) 電話(社内)… 「出社は…」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Đến công ty lúc…” script

Read More »

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 9

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 9 Cùng học luyện nghe tiếng Nhật. (1) プレゼン: Thuyết trình script (2) 電話(社内)… 「折り返します」 Điện thoại (nội bộ công ty) …”Tôi sẽ gọi lại sau” script (3) 実は…: Thật ra là … script (4) 今ちょっといいですか: Bây giờ tôi …

Read More »

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 7

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 7 Cùng học luyện nghe tiếng Nhật. (1) やっぱり: Quả đúng là script (2) とりあえず(居酒屋で): Đầu tiên là (Tại quán nhậu izakaya) script (3) 電話(社外)… 「先日は…」 Điện thoại (ngoài công ty) …”Hôm nọ …” script

Read More »

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 6

Hội thoại tiếng Nhật trong môi trường công sở – Bài 6 Cùng học luyện nghe tiếng Nhật. (1) 助かります: Cảm ơn vì sự giúp đỡ. 「助(たす)かります」là lời đáp lại khi được người khác làm hộ hay giúp đỡ điều gì, nghĩa đen là “Thật sự là anh đã giúp …

Read More »