Home / JLPT N3

JLPT N3

Nơi chia sẽ đề thi JLPT N3 và luyện thi JLPT N3.
日本語能力試験 N3

Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3

Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3 Cùng gửi đến các bạn những câu trong đề thi JLPT N3 thường có trong phần từ vựng. Đáp án: Câu 1: 4 | Câu 2: 2 | Câu 3: 1 | Câu 4: 3 | Câu 5: 1 | Câu 6: …

Read More »