Home / Kanji N4

Kanji N4

FlashCard Kanji N4 PDF

FlashCard Kanji N4 FlashCard Kanji N4 bao gồm 180 Hán tự ở cấp độ N4. Sách khá đẹp được trình bày rõ ràng thích hợp để in ra học thuộc Hán tự. Cảm ơn Chủ biên: Aho -Đinh Thị Nghĩa đã chia sẻ.  Download tài liệu: PDF

Read More »

Tổng hợp 180 Kanji N4 tiếng Nhật

Tổng hợp 180 Kanji N4 tiếng Nhật Bảng tổng hợp 180 chữ Hán tự N4 thường dùng Cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp 180 từ Kanji N4. Phục vụ cho việc củng cố kiến thức N4 và tài liệu thi JLPT N4. No. Kanji Âm Hán Việt Âm …

Read More »