Home / Luyện nghe N5 / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 37

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 37

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 37
Luyện nghe tiếng Nhật N5 trực tuyến

Bài 37: 仕事(しごと)Công việc

Script Hiragana/ Katakana
37. しごと(30びょう)

A : まえじまさん、 しごとは なんようびから なんようびまでですか。
まえじま : げつようびから どようびまでです。
A : そうですか。 どようびも しごとですか。
まえじま : ええ、 どようびは 10じから 3じまでです。

A : そうですか。 げつようびから きんようびは?
まえじま : げつようびから きんようびは 9じから 5じまでです。
A : ああ、 そうですか。

Script Romaji
37. Shigoto (30 byo)

A : Maejima san, shigoto wa nan-yōbi kara nan-yōbi made desu ka.
Maejima : Getsuyōbi kara doyōbi made desu.
A : Sō desu ka. Doyōbi mo shigoto desu ka.
Maejima : Ee, doyōbi wa 10ji kara 3ji made desu.

A : Sō desu ka. Getsuyōbi kara kin-yōbi wa?
Maejima : Getsuyōbi kara kin-yōbi wa 9ji kara 5ji made desu.
A : Aa, sō desu ka.

Script Kanji
37. 仕事(30秒)

A : 前島さん、仕事は何曜日から何曜日までですか。
前島 : 月曜日から土曜日までです。
A : そうですか。土曜日も仕事ですか。
前島 : ええ、土曜日は10時から3時までです。

A : そうですか。月曜日から金曜日は?
前島 : 月曜日から金曜日は9時から5時までです。
A : ああ、そうですか。