Home / Luyện nghe N5 / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 42

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 42

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 42
Luyện nghe tiếng Nhật N5 trực tuyến

Bài 42: お元気ですか(おげんきですか): Bạn có khỏe không?

Script Hiragana/ Katakana
42. おげんきですか。 (24びょう)

こじま : あっ、 スーザンさん、 こんにちは。
スーザン : こんにちは。
こじま : おげんきですか。
スーザン : ええ、 げんきです。 こじまさんは?

こじま : はい、 げんきです。 スーザンさんは ふゆやすみ、 どこに いきましたか。
スーザン : わたしは オーストラリアに かえりました。
こじま : ああ、 そうですか。 わたしは いずに いきました。
スーザン : そうですか。

Script Romaji
42. Ogenki desuka. (24 byo)

Kojima : A, sūzan san, konnichiwa.
Sūzan : Konnichiwa.
Kojima : Ogenki desu ka.
Sūzan : Ee, genki desu. Kojima san wa?

Kojima : Hai, genki desu. Sūzan san wa fuyuyasumi, doko ni ikimashita ka.
Sūzan : Watashi wa ōsutoraria ni kaerimashita.
Kojima : Aa, sō desu ka. Watashi wa izu ni ikimashita.
Sūzan : Sō desu ka.

Script Kanji
42. お元気ですか。(24秒)

小島 : あっ、スーザンさん、こんにちは。
スーザン : こんにちは。
小島 : お元気ですか。
スーザン : ええ、元気です。小島さんは?

小島 : はい、元気です。スーザンさんは冬休み、どこに行きましたか。
スーザン : 私はオーストラリアに帰りました。
小島 : ああ、そうですか。私は伊豆に行きました。
スーザン : そうですか。