Home / Từ vựng N3 / Từ vựng TRY N3 PDF

Từ vựng TRY N3 PDF

Từ vựng TRY N3
日本語能力試験N3

Sau đây cùng gửi đến các bạn danh sách từ vựng tiếng Nhật N3 được trích từ giáo trình TRY N3.
Với danh sách từ vựng này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF