Home / Học tiếng Nhật / 300 Bài luyện kỹ năng dịch Anh – Nhật

300 Bài luyện kỹ năng dịch Anh – Nhật

300 Bài luyện kỹ năng dịch Anh – Nhật
(Bản tiếng Anh – Nhật)

Bạn nào học tiếng Nhật mà biết tiếng Anh thì đây sẽ là một quyển sách rất phù hợp để hỗ trợ luyện dịch tiếng Nhật thông qua tiếng Anh. Các bài dịch thường không quá dài, bài ngắn thì 4-5 câu, bài dài thì 15-20 câu. Có rất nhiều chủ đề dịch như là chính trị, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ…

Mỗi bài dịch chỉ gói gọn trong 1 trang sách, với đề bài tiếng Anh, gợi ý từ, gợi ý câu, và bài dịch tiếng Nhật. Toàn quyển có khoảng 300 bài như vậy. Trung Quốc có câu: “Đọc thuộc 300 bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm thơ”, vậy nên nếu mọi người cố gắng rèn luyện theo quyển sách này một cách chăm chỉ thì cho dù tự bản thân không viết ra câu tiếng Nhật nào thấy hay, thì làm nhiều cũng sẽ nhớ được cách viết, mượn được cách dùng từ của người ta mà viết được tiếng Nhật hay, đúng ngữ pháp hơn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật về máy tính
Từ vựng tiếng Nhật về màu sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *