Home / Trợ từ tiếng Nhật / Tổng hợp 369 câu bài tập trợ từ N5, N4 (Có đáp án)

Tổng hợp 369 câu bài tập trợ từ N5, N4 (Có đáp án)

Tổng hợp 369 câu bài tập trợ từ N5, N4 (Có đáp án)
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học và làm về những câu bài tập về trợ từ N5 – N4
Tài liệu được Yuuki Bùi sưu tầm và chia sẽ.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Cách dùng trợ từ は, が, を,で trong tiếng Nhật
20 Động Từ Nhất Định Phải Đi Với Trợ Từ に