Home / Kanji N5 / Bảng Hán Tự Đông Du 2136 chữ PDF

Bảng Hán Tự Đông Du 2136 chữ PDF

Bảng Hán Tự Đông Du 2136 chữ
2136 chữ Hán tự thường dùng của trường Nhật ngữ Đông du, rất hay và hiệu quả trong việc học Kanji
Dưới đây là bảng Hán tự mới nhất của trường Nhật ngữ Đông Du dành cho bậc Trung và Thượng cấp, gồm 2136 chữ.

File Bảng Hán Tự Đông Du 2136 chữ: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *