Home / Kanji N5 / Học Kanji N5 và từ ghép với Kanji

Học Kanji N5 và từ ghép với Kanji

Học Kanji N5 và từ ghép với Kanji
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ Kanji N5 cơ bản và các từ ghép với Kanji.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF
Download tài liệu powerpoint: Here

Xem thêm:
1000 từ Kanji thông dụng
Tổng hợp Kanji N5