Home / Trợ từ tiếng Nhật / Cách dùng trợ từ へ trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ へ trong tiếng Nhật

Cách dùng trợ từ へ trong tiếng Nhật

Trợ từ tiếng Nhật へ (e)
1. Chỉ phương hướng
へ chỉ một hành động hướng về một phía nào đó, đưa cho ai đó, hoặc là hành động và suy nghĩ hướng về một người nào đó.
Lưu ý rằng Ni cũng được dùng để chỉ phương hướng, tuy nhiên NI là “đã đến và đang ở đó” còn HE là “đang đi đến phía nào đó”

Ví dụ:
泉の上流の方へ行きましょう。
Chúng ta hãy đi lên phía thượng nguồn con suối.

亀の池へ向かっています。
Tôi đang đi về phía hồ Con Rùa.

2. Có nghĩa là Đưa cho ai

Ví dụ:
親友へ久しぶりに手紙を送りました。
Lâu rồi tôi mới lại gửi thư cho bạn thân.

3. Chỉ hành động và suy nghĩ hướng tới một đối tượng nào đó:
(Chú ý: Chúng ta không dùng “ni” trong các trường hợp này mà dùng “he” để diễn tả tính trừu tượng.)

Ví dụ:
私たちのサイゴンへの愛情は不滅なものです。
Tình yêu của chúng ta với Sài Gòn là thứ bất diệt.

愛しい君への恋は永遠に続くでしょう。
Tình yêu với em yêu dấu có lẽ sẽ là mãi mãi.

あなたへの思いはどうしてもなくせない。
Em không thể nào xóa đi những ý nghĩ về anh.