Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~ が~ : nhưng

Ngữ pháp tiếng Nhật N5: ~ が~ : nhưng

~ が~ : nhưng

Giải thích:
「が」Là một trợ từ nối tiếp và có nghĩa là “nhưng”. Khi dùng 「が」để nối hai câu (mệnh đề) thì chúng ta được một câu.

Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng 「が」trước chủ đề đó.

Ví dụ:

1. タイ料理はおいしいですが、辛いです。
Tai ryouri wa oishiidesuga, tsuraidesu.
Món Thái ngon nhưng cay.

2. 雨が降っています.
Ame ga futte imasu.
Trời đang mưa

Chú ý:
「が」Dùng trong 「しつれですが」hoặc 「すみませんが」để mở đầu một câu nói nên không còn mang ý nghĩa để nối hai câu, mà chỉ còn mang ý nghĩa nối tiếp mà thôi.

しつれですが、お名前は?
Shitsure desuga, onamae wa?
Xin lỗi, bạn tên gì?

すみませんが、手伝ってもらえませんか?
Sumimasen ga, tetsudatte moraemasen ka?
Xin lỗi, có thể giúp tôi được không?