Home / Luyện thi JLPT N4 / Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 10

Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 10

Luyện Đọc Hiểu N4, N3 – Bài 10
Luyện dịch các bài Đọc Hiểu tiếng Nhật N4, N3

2009 年7月 15 日
さくら株式会社
営業部御中
ABC 株式会社輸出入部 ヤン・イシイ
拝啓
我が社は、日本のアクセサリーやバッグ、くつなどを過去 10 年以上アジア各国に輸出しております。
先日、さくら株式会社様のホームページ上に新しいバッグのカタログを拝見しました。ぜひ輸出を検討したく思いますので、最新のバッグのカタログと価格表を今月中に送っていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

質問
この手紙の中の会社について、正しいのはどれか。
1. 「さくら株式会社」は、各国から輸入したバッグを 10 年以上売っている。
2. 「さくら株式会社」は、バッグを輸入するかどうか検討し、今月中に返事をする。
3. 「ABC 株式会社」は、アジア各国の最新バッグをホームページで紹介している。
4. 「ABC 株式会社」は、「さくら株式会社」にバッグのカタログと価格表を頼んだ。

Từ vựng:
拝啓 (はいけい) : kính gửi
拝見 (はいけん) : xem, gặp
輸出 (ゆしゅつ) : xuất khẩu
検討 (けんとう) : xem xét, bàn bạc

Dịch:

Côn g ty cổ phần Sakura Phòng kinh doanh

Kính gửi
15/07/2009
Công ty cổ phần ABC Phòng xuất nhập khẩu

Công ty chúng tôi đã có hơn 10 năm xuất khẩu phụ kiện, túi xách, giày dép,… của Nhật Bản sang các nước Châu Á。
Ngày hôm trước, tôi đã xem được catagogue của loại sản phẩm túi xách mới được đăng
trên trang chủ của công ty cổ phần Sakura. Chúng tôi rất muốn xem xét và bàn bạc về việc xuất khẩu nên công ty có thể gửi cho chúng tôi catalogue mẫu túi xách mới nhất và bảng giá trong tháng này được không?
Rất mong được giúp đỡ.

Về công ty trong lá thư, câu nào sau đây là câu đúng?
1. “Công ty cổ phần Sakura” đang bán túi xách nhập từ các nước ở Nhật hơn 10 năm nay.
→Sai. Trong bài không nói đến
2. Công ty cổ phần Sakura” sẽ bàn bạc xem có xuất khẩu túi xách không và sẽ trả lời trong tháng này.
→Sai. Trong bài không nói đến. Ngoài ra, công ty xuất khẩu là công ty ABC.
3. Công ty cổ phần ABC” đang giới thiệu túi xách mới nhất của các nước Châu Á trên trang chủ.
→Sai. Trong bài không nói đến. Ngoài ra, công ty ABC xuất khẩu túi xách của Nhật, không phải của các nước Châu Á, còn công ty giới thiệu trên trang chủ có nói đến trong bài là công ty cổ phần Sakura.
4. Công ty cổ phần ABC” đã nhờ vả “công ty cổ phần Sakura” về catalogue và bảng giá của túi xách.
→Đúng. Trong bài có câu là công ty ABC nhờ công ty Sakura gửi catalogue và bảng báo giá mới nhất trong vòng tháng này cho họ.