Home / Luyện nghe N5 / Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 18

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 18

Luyện nghe tiếng Nhật N5 – Bài 18
Luyện nghe tiếng Nhật N5 trực tuyến

Bài 18: 宿題(しゅくだい): Bài tập về nhà

Script Hiragana/ Katakana
18. しゅくだい(34びょう)

せんせい : おつかれさまでした。
せいと : ありがとうございました。
せんせい : あっ、 ちょっとまってください。 これ、 しゅくだいです。
せいと : あっ、 わかりました。

せんせい : がんばってください。
せいと : は~い。 あっ、 せんせい、 すみません。 らいしゅうの かようびの レッスン、 わたしは きません。
せんせい : あっ、 そうですか。 じゃ、 これも、 しゅくだいです。
せいと : えっ、 そうですか。

せんせい : がんばってくださいね。
せいと : はい。 ありがとうございます。 がんばりま~す。

Script Romaji
18. Shukudai (34 byo)

Sensei : Otsukaresamadeshita.
Seito : Arigatōgozaimashita.
Sensei : A, chotto matte kudasai. Kore, shukudai desu.
Seito : A, wakarimashita.

Sensei : Gambatte kudasai.
Seito : Ha~i. a, sensei, sumimasen. Raishu no kayōbi no ressun, watashi wa kimasen.
Sensei : A, sō desu ka. Ja, kore mo, shukudai desu.
Seito : E, sō desu ka.

Sensei : Gambatte kudasai ne.
Seito : Hai. Arigatōgozaimasu. Gambarima~su.

Script Kanji
18. 宿題(34秒)

先生 : お疲れ様でした。
生徒 : ありがとうございました。
先生 : あっ、ちょっと待ってください。これ、宿題です。
生徒 : あっ、わかりました。

先生 : がんばってください。
生徒 : は~い。 あっ、先生、すみません。来週の火曜日のレッスン、私は来ません。
先生 : あっ、そうですか。じゃ、これも、宿題です。
生徒 : えっ、そうですか。

先生 : がんばってくださいね。
生徒 : はい。ありがとうございます。がんばりま~す。