Home / Từ vựng N1 / Tổng hợp Từ vựng N5 – N1 Mimikara Oboeru

Tổng hợp Từ vựng N5 – N1 Mimikara Oboeru

Tổng hợp Từ vựng N5 – N1 Mimikara Oboeru
Sau đây cùng gửi đến các bạn tổng hợp từ vựng tiếng Nhật từ N5 đến N1 được trích từ giáo trình Mimikara Oboeru.
Đây là file tổng hợp được chia ra theo các cấp độ tiếng Nhật.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download bột từ vựng: Here

Xem thêm:
Bảng chia các động từ tiếng Nhật sơ cấp
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Nhật N4