Home / Từ vựng N3 / Shinkanzen N3 từ vựng PDF

Shinkanzen N3 từ vựng PDF

Shinkanzen N3 từ vựng PDF

Shinkanzen N3 từ vựng PDF giúp học viên có thể đỗ kỳ thi JLPT trình độ N3. Bộ từ vựng Shinkanzen N3 trang bị cho người học một vốn kiến thức từ vựng N3.

Học từ vựng theo chủ đề:
Mối quan hệ con người : Gia đình, bạn bè, tính cách, Mối quan hệ, cảm xúc..
Cuộc sống sinh hoạt thường ngày, thói quen ăn uống, nhà..
Thẩm mỹ và sức khỏe, bệnh tật..
Thể thao, du lịch, thời trang
Cuộc sống ở trường học
Công việc: máy tính, bưu điện, điện thoại
Sự cố và tai nạn, chính trị và kinh tế, sự kiện, lễ hội, tôn giáo..
Mùa thời tiết, địa lý, thực vật, động vật
Số và lượng, thời gian

Download từ vựng: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng MimiKara N3 có ví dụ đi kèm
170 Động từ tiếng Nhật có trong đề thi JLPT N3 các năm