Home / Từ vựng N1 / Từ vựng giống nhau trong 20 NICHI N1

Từ vựng giống nhau trong 20 NICHI N1

Từ vựng giống nhau trong 20 NICHI N1
Trong các cuốn luyện đề goi bunpou N1, thì với mình cuốn 20 Nichi là cuốn khó nhất nhưng lại hay nhất và lever giống với đề thi thật JLPT nhất .

Cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp từ vựng giống nhau Mondai 3 trong cuốn 20 Nichi N1.
Với tài liệu này cung cấp cho các bạn kiến thức về từ vựng tiếng Nhật N2, để chuận bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT.
Cảm ơn nhóm Không Giỏi Tiếng Nhật – Xoá Group !!! đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF