Home / Từ vựng N1 / Tổng hợp từ vựng N1 MONDAI 1 đến MONDAI 4 trong JLPT N1

Tổng hợp từ vựng N1 MONDAI 1 đến MONDAI 4 trong JLPT N1

Tổng hợp từ vựng N1 MONDAI 1 đến MONDAI 4 trong JLPT N1
TỔNG HỢP TỪ VỰNG ĐỀ CÁC NĂM N1 MONDAI 1 ĐẾN MONDAI 4 7/2010 ĐẾN 12/2021.
MỖI 1 ĐỀ CÓ KHOẢNG TỪ 42 ĐẾN 48 TỪ.
SOẠN ĐỀ BẠN LÊ NGỌC TÚ. CHÚC MỌI NGƯỜI HỌC TỐT.

Download: PDF

Xem thêm bài:
Từ vựng Goi Tettei N1 bản dịch tiếng Việt đầy đủ
Tổng Hợp Từ Vựng Katakana N1