Home / Giao tiếp tiếng Nhật / Cách sử dụng từ やっぱり trong tiếng Nhật

Cách sử dụng từ やっぱり trong tiếng Nhật

Cách sử dụng từ やっぱり trong tiếng Nhật
Ai đang sống ở Nhật hoặc thường giao tiếp với người Nhật thì biết tần xuất họ sử dụng từ やっぱり này nhiều thế nào rồi ạ.
Mọi người lưu, memo lại và hình dùng bối cảnh luyện nói theo để biến nó thành kiến thức của mình nhé

Xem thêm:
Những câu hội thoại Kaiwa tiếng Nhật trong cuộc sống
Cách nói mở đầu trong tiếng Nhật