Home / Giao tiếp tiếng Nhật / 50 Câu tiếng Nhật dùng để khen ngợi khi giao tiếp

50 Câu tiếng Nhật dùng để khen ngợi khi giao tiếp

50 Câu tiếng Nhật dùng để khen ngợi khi giao tiếp
Các mẫu câu khen ngợi và đáp lại lời khen trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Mẹo giới thiệu bản thân ấn tượng với người Nhật
135 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản