Home / Kanji N5 / Những từ Kanji đơn giản dễ học nhất

Những từ Kanji đơn giản dễ học nhất

Những từ Kanji đơn giản dễ học nhất
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ Kanji đơn giản, dễ học nhất.
Đây là những từ kanji thường xuất hiện nhất.

Nguồn : Dũng mori